Styrelsen

Vi träffas och har ca 10 möten/år. Då planerar vi den verksamhet vi har.
Intressepolitisk Verksamhet: Cristhina Holmgren sitter med i LSS-samverkan när Vård- och omsorgskontoret har möten tillsammans med RBU, FUB, Attension och FA.
I det Kommunala Handikapprådet (KHR) sitter Susanne Nylander som representant för HSO. Ulrika Hofstedt sitter med i Kollektivtrafikgruppen som är en referensgrupp i det Kommunala Handikapprådet.
Vi är även representerade i RHOS som är Rörelsehindrade organisationer i samverkan.

 

 
Vice Ordförande

Susanne Nylander

susanne.nylander@norrkoping.se

 

   

Kassör

Per Sundmar

Telefon 013-101013
per.sundmar@kooptima.se

Sekreterare

Dan Bosk
Axel Swartlings gata 202
603 78 Norrköping

011-171811, 070-2674326
dan.bosk@edu.norrkoping.se    Ordförande

Pär Söderlund

Telefon 011-317131
par.soderlund@ricoh-itpartner.se


Ledamot

Jenny-Ann Edson
jenny-ann.edson@almi.se

 

Suppleant

Irene Grönvall
irene@groenvall.se

 

Suppleant

Kim Johnsen
kimjohnsen31@msn.com

 

 
   

Webbmaster